Caritas Diocesana Trieste
Caritas Diocesana Trieste
Caritas Diocesana Trieste
Caritas Diocesana Trieste

Poslanstvo Škofijske Karitas Trst

Škofijska Karitas Trst skrbi za ljudi z dejanji dobrodošlice, poslušanja in solidarnosti ter prinaša konkretno upanje tistim, ki živijo v revščini.
Ustanovljena 25. julija 1982, je pastoralni organ škofije Trst in že več kot štirideset let je glasnik univerzalnega sporočila ljubezni in dobrodelnosti evangelija, zagotavljajoč, da lahko vsak posameznik koristi od prostorov solidarnosti, ustvarjenih v sodelovanju s župnijami, organizacijami, lokalnimi oblastmi in institucijami na vseh ravneh družbene strukture mesta.
Zavzema se za spremembe, ki ne poznajo razlik ali diskriminacije, in stoji ob strani tistim, ki so manj srečni, da jim pomaga vstati, in si prizadeva za ustvarjanje boljšega jutri za vse.

Vizija Škofijske Karitas Trst

Škofijska Karitas Trst si prizadeva biti varen prostor, kjer so posamezniki dobrodošli in poslušani, okvir, kjer se raznolikost spremeni v vir, rodovitna zemlja, na kateri se goji dialog, ki obeta boljšo prihodnost. Vodena z idejo skupnega in deljenega dobrega, organizacija dela na tem, da bi zgradila temelje pravične in vključujoče skupnosti, kjer vsak prispeva k krogu poslušanja in gostoljubja, da se vsakemu posamezniku zagotovi dostojanstvo, pravice in možnost premagovanja težav s konkretnimi ukrepi in intervencijami.
Ljudje ob strani ljudem
499 oseb, od tega 124 zaposlenih in 375 prostovoljcev, se vsakodnevno zavzema za uresničevanje poslanstva Škofijske Karitas Trst, prinašajoč sprejem in solidarnost vsakomur, ki potrebuje podporo in posluh.
Caritas Diocesana Trieste

Fundacija

Ustanovljena leta 2010 in dedinja poti, začete leta 1982, je Fundacija Diocesan Caritas Trieste Onlus neprofitna organizacija, dejavna na območju pokrajine Trst, kjer spodbuja akcije solidarnosti in pomoči.
Caritas Diocesana Trieste

Mreža, ki objema Trst

Aktivna v središču mesta, Škofijska Karitas Trst sodeluje s cerkvami v mestu, lokalnimi oblastmi, organizacijami in javnimi institucijami, da identificira in odzove na potrebe skupnosti, se spoprijema in predvideva družbene izzive, deli vire in strokovno znanje ter oblikuje usmerjene intervencije, pobude in kulturne dogodke.
S širokim naborom sodelovalnih dejavnosti z vsemi deležniki na območju si prizadeva oblikovati skupni skupnostni projekt, ki temelji na odprtem in kontinuiranem dialogu, za določanje novih perspektiv za mestno skupnost.

Javne institucije

Caritas Diocesana TriesteCaritas Diocesana TriesteCaritas Diocesana Trieste